Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Jediní v okrese Dunajská Streda poskytujeme dokonalú starostlivosť

 

Naša pohrebná služba si zakladá nielen na dobrej povesti, ale aj na profesionalite všetkých jej členov. Odborný rast je dôležitý vo všetkých odvetviach a profesiách. Tak ako prichádzajú nové trendy do všetkých oblastí našej spoločnosti, tak je tomu aj v pohrebníctve.

 

Absolvovali sme odborný kurz, školenie, work shop, ktorý poriadala Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb, ktorej sme členovia. Školenie s praktickým nácvikom bolo zamerané na tri oblasti:

 

1. Prevzatie a bezpečná manipulácia s telom zosnulého, šetrné zaobchádzanie, dodržiavanie etických a pietnych zásad.

2. Príprava tela ku čiastočnej a celkovej konzervácii, čo predlžuje dobu uchovania tela do pohrebu.

3. Úprava tvárovej časti, dekoltu, rúk.

 

Na základe týchto skúseností, ktoré sme mali možnosť vyskúšať si aj v praxi pri skúške, sme obdržali certifikát potvrdzujúci úspešné absolvovanie školenia.

 

Sme jediná pohrebná služba v okrese Dunajská Streda, ktorá má tento certifikát a teda aj znalosti z oblasti dokonalej prípravy a úpravy zosnulých za dodržania maximálne citlivého prístupu k telu zosnulého.

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Bezplatné poradenstvo bez záväznej objednávky.

Predbežné, nezáväzné a bezplatné poradenstvo ohľadom výberu najvhodnejšieho spôsobu pochovania a zabezpečenia smútočných obradov.

 

Poradíme so všetkými náročnými aspektmi, ktoré súvisia s pohrebmi, pochovávaním a starostlivosťou o telá zosnulých.

 

Poskytneme Vám praktické informácie a poradenstvo pri úmrtí a informujeme Vás aj o špecifických postupoch.

Podrobné informácie poskytujeme:

·      o postupoch pri úmrtí,

·      o nahlásení úmrtia,

·      o overení a potvrdenia úmrtia,

·      o súdnej pitve,

·      o darcovstve orgánov a tkanív,

·      o právach a povinnostiach pozostalých,

·      o kremácii,

·      o organizovaní pohrebu,

·      a o cirkevných a občianskych obradoch,

·      a iných záležitostiach súvisiacich s úmrtím a pochovávaním.

 

Veríme, že každý je jedinečný a neopakovateľný. Veríme v to, že každý si zaslúži dôstojnú a jedinečnú rozlúčku. Každému prináleží, aby chvíle jeho poslednej rozlúčky boli jedinečné a neopakovateľné. Rodina a priatelia, ktorý nebohého sprevádzajú na jeho poslednej ceste si zaslúžia odbornú pomoc a chápavý prístup pri organizovaní poslednej rozlúčky.

Nezabúdajte: posledná rozlúčka je jedinečná a neopakovateľná!

Prenechajte nám všetky organizačné povinnosti aby ste mohli nájsť vnútorný pokoj v istote, že ste sa dôstojne rozlúčili so svojim blízkym. Dlhoročné skúsenosti a vysoká odborná kvalifikácia našich zamestnancov je zárukou Vašej spokojnosti.

Ponúkame komplexné pohrebné služby, diskrétny a empatický prístup, rôzne spôsoby pohrebu, bezplatné poradenstvo a jedinečné zľavy.

Smútiacej rodine pomáhame s náležitou dôstojnosťou a diskrétnosťou organizovať poslednú rozlúčku, vybaviť zákonné náležitosti, zabezpečiť truhlu, urnu, smútočné vence, kytice, sviečky a iné pietne doplnky.

Navštívte nás osobne v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 v Dunajskej Strede na nám. Á. Vámbéryho 53/10B 

© 2016 DOMINE DS, s.r.o.. All Rights Reserved. Redesigned By CONER