Thanatoplastika

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Jediní v okrese Dunajská Streda poskytujeme dokonalú starostlivosť

 

Naša pohrebná služba si zakladá nielen na dobrej povesti, ale aj na profesionalite všetkých jej členov. Odborný rast je dôležitý vo všetkých odvetviach a profesiách. Tak ako prichádzajú nové trendy do všetkých oblastí našej spoločnosti, tak je tomu aj v pohrebníctve.

 

Absolvovali sme odborný kurz, školenie, work shop, ktorý poriadala Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb, ktorej sme členovia. Školenie s praktickým nácvikom bolo zamerané na tri oblasti:

 

1. Prevzatie a bezpečná manipulácia s telom zosnulého, šetrné zaobchádzanie, dodržiavanie etických a pietnych zásad.

2. Príprava tela ku čiastočnej a celkovej konzervácii, čo predlžuje dobu uchovania tela do pohrebu.

3. Úprava tvárovej časti, dekoltu, rúk.

 

Na základe týchto skúseností, ktoré sme mali možnosť vyskúšať si aj v praxi pri skúške, sme obdržali certifikát potvrdzujúci úspešné absolvovanie školenia.

 

Sme jediná pohrebná služba v okrese Dunajská Streda, ktorá má tento certifikát a teda aj znalosti z oblasti dokonalej prípravy a úpravy zosnulých za dodržania maximálne citlivého prístupu k telu zosnulého.

© 2016 DOMINE DS, s.r.o.. All Rights Reserved. Redesigned By CONER