FAQ

Ako postupovať pri úmrtí:

Ak úmrtie nastalo doma
  1. Bezodkladne zavolajte pohotovosť ( číslo: 112 prípadne 155) a oznámte úmrtie. Do príchodu lekára nijako nemanipulujte so zosnulým. Lekárovi poskytnite všetky dôležité informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu.
  2. Po dvoch hodinách od úmrtia vykoná lekár prehliadku zosnulého a vystaví „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“ v minimálne 3 vyhotoveniach. Lekár v liste uvedie ďalší postup – potrebu vykonania pitvy alebo možnosť pochovania.
  3. Kontaktujte našu pohrebnú službu (NONSTOP číslo: +421 917 464 354) ohľadom prevozu zosnulého do chladiaceho zariadenia.
V najbližší pracovný deň navštívte Pohrebnú službu DOMINE DS za účelom vybavenia pohrebného obradu.

AK MÁTE OTÁZKY ?
POTREBUJETE POMOC ?

Navštívte nás osobne v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 v Dunajskej Strede na nám. Á. Vámbéryho 53/10B

KONTAKTUJTE NÁS

+421 917 863 708 

info@domine.sk

Nám.Á.Vámbéryho 53/10B 92901 Dunajská Streda

VIDEO PREZENTÁCIA NAŠEJ FIRMY

© 2016 DOMINE DS, s.r.o.. All Rights Reserved. Redesigned By CONER